Haetaan katsastajaa Karstulaan vakituiseen työsuhteeseen

Haetaan katsastajaa Karstulaan vakituiseen työsuhteeseen

Haemme Karstulan toimipisteeseen katsastajaa. Karstulassa katsastettavana on kaikki ajoneuvoluokat joten katsastusoikeudet katsotaan eduksi.

Voimme myös kouluttaa alalle kiinnostuneen henkilön jolla on katsastajakoulutusta edellytettävä koulutustausta.

 

Tarjoamme kilpailukykyisen palkan, hyvät työolosuhteet ja hyvän työilmapiirin. Toivomme sinulta erityisesti asiakaspalveluhenkisyyttä, itsenäistä työskentelytaitoa ja tiimihenkeä.

 

Peruskoulutuksena katsastajalta edellytetään tekniikan ammattikorkeakoulututkintoa (amk), teknillisen oppilaitoksen tai vastaavan insinööri- tai teknikkotason tutkintoa taikka katsastustoimintaan soveltuvaa, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa (631/1998) tarkoitettua erikoisammattitutkintoa tai ammattitutkintoa (mahdollisuus vain määräaikaiskatsastajan pätevyyden saamiseen).

Lisätietoa koulutusvaatimuksista:

https://www.traficom.fi/fi/liikenne/tieliikenne/mita-ajoneuvokatsastajalta-edellytetaan?toggle=Ty%C3%B6kokemus%20ja%20osaaminen&toggle=Peruskoulutus

 

Mikäli kiinnostusta heräsi, lähetä vapaamuotoinen hakemus sähköpostitse osoitteeseen: juuso.rajala@veikonkatsastus.fi